Zapraszamy do składania ofert w związku z realizowanym przez naszą firmę projektem pn. „Samoloty Cessna 152 i 172 z silnikami Franklin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 1.6.2.

Po wyborze zapytania uzyskacie Państwo dostęp do pełnego pliku Zapytania ofertowego wraz z wymaganym drukiem "Oświadczenia o braku powiązań", które należy dołączyć do przedkładanej oferty.